• اطلاعات پروژه
  • مشتری ایرانمال
  • مکان تهران
  • تاریخ 16 مرداد 96
  • دسته بندی تجاری

کار شوم ایران مال: سقف اسکای لایت

اگر به وجود نور طبیعی در ساختمان علاقه دارید، قطعاً اسکای لایت می‌تواند بهترین گزینه باشداسکای لایت به نوعی آسمان واقعی را در ساختمان یا خانه شما مهیا خواهد کردکار شوم ایران مال با اجرای سقف اسکای لایت نمونه‌ای باکیفیت در اجرای سقف شیشه‌ای توسط تیم زبده قطب‌نما استبه‌طورکلی اسکای لایت موجود در پروژه ایران مال سبب بزرگ‌تر شدن فضا و ایجاد سبکی مدرن از معماری گردیده استوجود سقف اسکای لایت یا شیشه‌ای در هر خانه یا ساختمانی می‌تواند معجزه‌ای در طراحی داخلی نیز محسوب شود.

Call Now Button