• اطلاعات پروژه
  • مشتری پروژه سیستم لوله ای کلوپ غواصی
  • مکان کیش
  • تاریخ 17 بهمن 1398
  • دسته بندی اسپایدر قوس دار

پروژه گلستان: اسکای لایت

اسکای لایت یا سقف‌های شیشه‌ای ورای هر نوع نمای مدرنی است که در ساختمان‌های لوکس اجرا می‌شوداجرای اسکای لایت هیجان دیدن برف و باران، شب و روز، ماه و خورشید را برای شما ایجاد خواهدکرداجرای اسکای لایت حرفه‌ای در پروژه گلستان یکی دیگر از دلایل واقعی بودن حرفه‌ای و توانایی تیم قطب‌نما استبا اسکای لایت میزان هدر رفت انرژی نیز به حداقل خواهد رسید.

Call Now Button