قیمت-اجرای-نمای-کرتین-وال

قیمت کرتین وال | قیمت اجرای نمای کرتین وال 1403 | عوامل موثر در تعیین قیمت نمای کرتین وال

طراحان و صاحبان ساختمان‌ها استبا وجود ویژگی‌های مختلف ظاهری و اجرایی این نما، قیمت کرتین وال به عوامل متعددی بستگی داردنمای ساختمان‌ها علاوه‌بر ساختار ساختمان‌سازی در معماری شهرها نیز تأثیرگذار استازاین‌رو انتخاب و نحوه اجرای آن بسیار حائز اهمیت است.

بااین‌حال جهت آشنایی و بررسی دقیق قیمت اجرای کرتین وال ابتدا باید با ماهیت و اجزای مهم آن آشنا شویدامروزه با توجه به اهمیت این نمای مدرن در معماری قیمت اجرای آن نیز بسیار مورد توجه استدر ادامه با عوامل تأثیرگذار در قیمت اجرای نمای کرتین‌وال آشنا خواهید شد.

قیمت کرتین وال | قیمت اجرای نمای کرتین وال

امروزه با پیشرفت علم در کاربرد مصالح همچنین طراحی‌های جذاب نماهای مدرنی به‌وجودآمده استاستفاده از شیشه در نمای ساختمان‌های جدید به یکی از گزینه‌های رایج تبدیل شده‌استنمای کرتین وال از جمله مدرن‌ترین نماهای شیشه‌ای است که با هر محیط و آب‌وهوایی سازگار استنمای کرتین وال از نظر اجرا و نحوه طراحی بسیار متفاوت است.

 با استعلام در شرکت‌های اجرایی این نمای مدرن با قیمت‌های مختلفی روبه‌رو خواهید شددلیل تفاوت این قیمت‌ها همان ویژگی‌ها و ساختارهای متفاوت نمای جذاب کرتین وال استهمچنین اگر بخواهید از هزینه‌های اجرای نمای کرتین وال بکاهید باید با عوامل تأثیرگذار بر قیمت اجرای کرتین‌وال آشنا شویدازجمله مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر قیمت اجرای نمای کرتن وال به شرح زیر است.

 • نوع لامل

 • ارتفاع ساختمان

 • جنس لامل‌های استفاده‌شده در اجرا

 • جنس شیشه

 • دستمزد شرکت مجری نمای کرتین وال

 • ابعاد و تعداد جداره‌های شیشه‌ای استفاده‌شده برای نما

لامل

لامل به سازه فلزی گفته می‌شود که برای صفحات شیشه‌ای نمای کرتین وال ساخته می‌شودابعاد سازه فلزی بسته به نوع و ارتفاع ساختمان طراحی خواهد شدشیشه‌های نما درنهایت مابین ساختارهای پنجره‌ای شکل فلزی یا همان لامل‌ها نصب خواهند شدآلومینیوم ازجمله رایج‌ترین فلز قابل استفاده برای ساخت لامل کرتین وال است.

همچنین تفاوت ظاهری اصلی در نمای کرتین وال در نحوه‌ی ساخت همین لامل یا اسکلت فلزی نما استچراکه لامل می‌تواند به ۲ شکل ساختار داخلی و خارجی ساخته شوددرنهایت ظاهر نمای بیرونی به دو شکل فریم لس یا بدون قاب و یا درپوش دار نمایان خواهد شد.

لامل ها به دو صورت افقی و عمودی برای نگهداری صفحات شیشه‌ای طراحی و نصب می‌شوندبااین‌حال یکی از عوامل تأثیرگذار بر قیمت اجرای نمای کرتین وال نوع لامل استاز طرفی قیمت روز آلومینیوم نیز در هزینه لامل بسیار تأثیر گذار استدرنتیجه ازجمله موارد بسیار مهم در قسمت لامل و مؤثر بر قیمت نمای کرتین وال عبارتند از:

 • میزان متراژ و حجم آلومینیوم مورداستفاده برای ساخت لامل

 • میزان حجم نما بسته به ارتفاع و نوع ساختمان

 • قیمت روز آلومینیوم

ابعاد ساختمان

ارتفاع ساختمان‌ها یکی از مهم‌ترین و البته تأثیرگذارترین مورد در قیمت نهایی اجرای نمای کرتین وال استبه طبع هرچه ساختمان موردنظر بزرگ‌تر و مرتفع‌تر باشد میزان متریال به‌کاررفته نیز بیشتر خواهد بوددرنتیجه بطور مستقیم با مصرف متریال بیشتر هزینه‌های نهایی نیز بیشتر خواهد بود.

بزرگ‌تر بودن و مرتفع بودن ساختمان‌ها به شیشه‌های بزرگ‌تر، قطعات اتصالی و دستمزد اجرایی بیشتری نیاز خواهد داشتدرنتیجه می‌توان گفت که هزینه‌ها به نسبت ساختمان‌های کوچک‌تر با ارتفاع کم‌تر بیشتر می‌شود.

جنس لامل‌ها

در اجرای لامل نمای کرتین وال به‌عنوان سازه اصلی آن از لامل‌های متفاوتی استفاده خواهد شدبراساس شرایط جوی و آب‌وهوایی در مناطق مختلف انتخاب لامل مناسب بسیار حائز اهمیت استبرای مثال استفاده از لامل‌های آلومینیومی می فولادی و چوبی بسیار رایج هستند.

حتی امروزه استفاده از آلیاژ فلزات مختلف با ویژگی‌های ساختاری کامل‌تر برای ساخت لامل بسیار رایج استطراحان و کارشناسان حرفه‌ای اجرای نمای کرتین وال باید براساس چنین شرایطی مناسب‌ترین متریال را برای ساخت لامل انتخاب کننددرنهایت انتخاب نوع جنس لامل، قیمت روز و متراژ موردنیاز آن در قیمت اجرای نمای کرتین وال تأثیرگذار خواهد بود.

جنس شیشه

جنس شیشه نیز به طبع از متریال مورد نیاز دیگر در قیمت اجرای کرتین وال تأثیرگذار استاز جمله شیشه‌های سکوریت، لمینت و سکوریت لمینت در اجرای کرتین وال استفاده می‌شوندهرکدام از این شیشه‌ها برای ارتفاعات، نوع و شرایط خاصی انتخاب می‌گردند.

بااین‌وجود نوع شیشه‌ی کرتین وال انتخابی و متراژ مورد نیاز آن در قیمت اجرای نمای کرتن وال بسیار تأثیرگذار است.

دستمزد تیم اجرایی

قبل‌از انتخاب متریال موردنیاز و تعیین قیمت نهایی آن باید مجموعه‌ای حرفه‌ای برای اجرای نمای کرتین وال انتخاب کنیدچراکه به‌کار بردن افراد حرفه‌ای و باتجربه در این زمینه در هزینه‌های شما نیز بسیار صرفه‌جویی می‌شودبه این دلیل افراد باتجربه و حرفه‌ای مناسب‌ترین گزینه‌ها را برای اجرای نمای کرتین وال شما انتخاب خواهند کرد.

از طرفی شرکت‌های اجرای نمای کرتین وال هرکدام دستمزد مشخص و متفاوتی از یکدیگر را برای اجرا در نظر گرفته‌اندبه‌همین دلیل انتخاب تیم اجرایی و دستمزد آن‌ها در قیمت اجرای نمای کرتین وال نیز تأثیرگذار خواهد بود.

ابعاد و تعداد جداره شیشه‌ها

در اجرای نمای کرتین وال از شیشه‌های 1، و ۳ جداره استفاده می‌شودانتخاب تعداد جداره‌های متفاوت در اجرای کرتین وال بستگی به شرایط و نیازهای ساختمان داردبرای مثال برای ساختمان‌ها و موقعیت‌های جغرافی که نیاز به عایق‌بندی کامل دارند، استفاده از شیشه‌های یک جداره توصیه نمی‌گردد.

به طبع استفاده از شیشه‌های بیشتر هزینه‌های شما را نیز افزایش خواهد داداجرای نمای کرتین وال با شیشه‌های ۲ و ۳ جداره به نسبت‌ تک جداره ایمن‌تر و درعین‌حال پرهزینه‌تر خواهد بود.

از طرفی ابعاد صفحات شیشه‌ای نیز بسته به ارتفاع و بزرگی نمای ساختمان متفاوت هستندهر چه ابعاد صفحات بیشتر باشد هزینه و قیمت اجرای کرتن وال نیز بیشتر خواهد بود.

ازجمله دیگر موارد تأثیرگذار در قیمت اجرای نمای کرتین وال می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • جزئیات و اجزاء مورد نیاز برای اجرا

 

 • استفاده از نوع و میزان یرق‌آلات مورد نیاز برای اجرا

 • همچنین نوع چسب استفاده‌شده برای فیکس کردن شیشه‌ها

 • نحوه اجرا عایق‌بندی براساس نوع شرایط آب‌وهوایی

 • استفاده از متریال و یراق آلات درجه ۱ و باکیفیت

قیمت-اجرای-نمای-کرتین‌وال

نحوه محاسبه قیمت اجرای کرتین وال

خب حال شاید این سؤال برای شما بوجود بیاید:

با چنین عوامل تأثیرگذاری در قیمت اجرای کرتن وال چگونه قیمت نهایی را مشخص خواهند کرد؟

با توجه به مطالب فوق با عوامل تأثیرگذار در قیمت اجرای کرتین‌وال آشنا شدیددر اغلب شرکت‌های اجرایی این نمای مدرن یک فرمول ثابتی برای محاسبه قیمت نهایی وجود دارداین فرمول محاسبه قیمت اجرای کرتین‌وال براساس اجرای آن برحسب متر مربع است.

شرکت‌های اجرایی براساس نوع و میزان متریال استفاده شده هزینه اجرای ۱ مترمربع را براساس درجه کیفیت متریال محاسبه می‌کننددرنهایت ژبسته به ارتفاع و نوع ساختمان شما هزینه یک متر مربع ضربدر متراژ نما خواهد شد.

ناگفته نماند در ساختمان‌های بسیار مرتفع در قسمت‌های بالایی ‌جهت وزن زیاد صفحات شیشه‌ای باید از لامل‌های قوی‌تری استفاده کنندازاین‌رو قسمت‌های هم‌شکل و هم‌نوع براساس یک هزینه محاسبه خواهند شدقسمت‌های دیگر که از متریال بیشتر و بهتری استفاده‌شده است نیز جداگانه محاسبه می‌شونددرپایان کار با جمع هزینه‌های کلی قیمت اجرای کرتن وال برای شما مشخص خواهد شد.

نحوه-محاسبه-قیمت-اجرای-کرتین-وال

مناسب‌ترین قیمت اجرای نمای کرتین وال

شاید از خود بپرسید که مناسب‌ترین قیمت اجرایی این نما چقدر است؟

درواقع بهتر است دو نکته را برای شما روشن کنیمیک اینکه هزینه نهایی اجرای کرتین وال به عوامل بسیار متعددی بستگی دارداز طرفی بدلیل نوسانات موجود در بازار خرید متریال مورد نیاز به‌صورت روزانه متغیر استبنابراین شما نباید قیمت مشخص و واضحی را به‌عنوان قیمت مناسب اجرای کرتین‌وال در انتظار داشته باشید.

از طرفی قیمت مناسب اجرای این نما به‌معنای قیمت پایین و ارزان یا هزینه‌های گران‌قیمت نیستدرواقع می‌توان گفت که مناسب‌ترین قیمت اجرای نمای کرتین وال قیمتی است که براساس نیازها و شرایط ساختمان تعیین می‌گرددقیمت مناسب قیمتی است که هزینه‌های اضافی را برای شما در بر نگیرداز طرفی قیمتی مناسب است که شرکت اجرایی موردنظر از ابتدا تمامی هزینه‌ها را برای مشتریان مشخص کننددراین صورت مشتری می‌تواند براساس میزان نیاز و بودجه خود تصمیم‌گیری کند.

بطورکلی نمای کرتین وال به نسبت نماهای دیگر برای ساختمان‌ها مقرون‌به‌صرفه استنمای کرتین وال نمایی است که علاوه‌بر هزینه‌های اجرایی کم‌تر ازنظر مصرف انرژی یک نوع صرفه‌جویی محسوب خواهد شدبرای مثال عبور نور از شیشه سبب می‌گردد تا شما در طول روز از کمترین میزان روشنایی مصنوعی استفاده کنید.

مناسب‌ترین-قیمت-اجرای-نمای-کرتن-وال

اجرای کرتین وال توسط قطب‌نما

قطب‌نما گزینه‌ای به‌صرفه برای هزینه اجرای نمای کرتین وال برای شما استمجموعه اجرایی قطب‌نما با سال‌ها تجربه در طراحی و اجرای صفر تا صد انواع نمای کرتین وال هستندقطب‌نما علاوه‌بر نمای کرتین وال انواع نماهای شیشه‌ای اسپایدر و آسانسورهای شیشه‌ای را به شما ارائه خواهند داد.

این مجموعه در طی سال‌ها تجربه توانسته‌اند به یکی از شرکت‌های موفق و در سطح کشور تبدیل شوندچراکه شما می‌توانید تنها با مراجعه به درگاه اینترنتی قطب‌نما نمونه کارهای مطرح این تیم را مشاهده نماییدقطب‌نما هرآنچه را که به‌عنوان یک رؤیا در ذهن دارید برای شما محقق خواهد ساختجهت مشاوره رایگان و همچنین اطلاع از قیمت اجرای نمای کرتین وال می‌توانید با کارشناسان این مجموعه تماس حاصل فرمایید.

اجرای-کرتین-وال-توسط-قطب‌نما

درنهایت

نمای شیشه‌ای کرتین وال یک پوشش بسیار زیبا و درعین‌حال مدرن برای ساختمان‌های مسکونی و غیرمسکونی استاز آن‌جاکه در ساخت کرتین وال از متریال و روش‌های اجرایی گوناگونی استفاده می‌شود، قیمت نهایی آن نیز متفاوت استقیمت اجرای نمای کرتن‌وال بسته به شرایط، ویژگی، نوع اجرا و متریال مورد نیاز برای اجرای آن تعیین می‌گردد.

 امروزه تنوع در طراحی و ساخت شیشه به معماران این امکان را می‌دهد که نماهای مدرن و زیبا خلق کننددر این مطلب نیز تلاش نمودیم تا شما را با عوامل تأثیرگذار در قیمت اجرای نمای کرتن وال آشنا کنیمامیدواریم که با مطالعه این مطلب به‌راحتی بتوانید مجموعه اجرایی مناسب برای اجرای کرتین وال انتخاب کنیدهمچنین امیدواریم با این اطلاعات بتوانید از هزینه‌های نهایی اجرای نمای کرتن وال بکاهید.

5/5 - (11 امتیاز)

پیام بگذارید

کلیه فیلدهای مشخص شده با ستاره (*) الزامی است

Call Now Button